Enjektörler Kodlama

“Common Rail teknolojisinin pazara sunulması, avantajları yanında satış sonrası kanalı için yeni zorluklar getirmiştir. Bir Common Rail enjektörü değiştirmesi gereken tüm teknisyenler, her bir enjektörün kendi özel karakterizasyon koduna sahip olduğunu bilmektedir. Ancak bu kod tam olarak nedir ve ne kadar önemlidir?”

ENJEKTÖR KODLAMA

DELPHİ C2İ/C3İ KODU NEDİR?

Tüm Delphi Common Rail enjektörler Bağımsız Enjektör Karakterizasyon (C2i) koduna veya yeni nesil sistemlerde Geliştirilmiş Bağımsız Enjektör Karakterizasyon (C3i) koduna sahiptir. Bu kod, C2i için 16 haneli onaltılık düzende bir kod iken, C3i için 20 haneli alfa numerik bir koddur. Kod, yakıt akış hızları, yanıt süreleri ve farklı basınç değerleri altındaki performansları gibi her bir enjektörün spesifik özellikleriyle ilişkili olup, optimum motor verimi elde etmek amacıyla her bir silindire enjekte edilen yakıtın hassas bir şekilde yönetilebilmesi ve ECU’nun enjeksiyon sistemini kalibre edilebilmesi için tasarlanmıştır. Söz konusu özellikler üretim sırasında bir koda kaydedilmekte ve akabinde enjektörün üzerindeki etikete aktarılmaktadır. Enjektörün araca montajı sırasında söz konusu kod ECU’ya programlanır.

BU KODLAR NEDEN GEREKLİDİR?

En modern üretim tesislerinde dahi birbiri ile tıpatıp aynı enjektörlerin üretilmesi mümkün değildir. Çok yüksek basınçlar altında çalışan Common Rail enjektörler arasındaki en küçük fiziki farklılık dahi enjektörlerin her biri tarafından püskürtülen yakıt miktarında uyuşmazlıklara neden olacaktır. Bu durum; motor gücünde düşüş, motor gürültüsünde artış ve aşırı duman çıkışı sorunlarına neden olarak yetersiz motor performansı ile sonuçlanacaktır.

Enjektör tarafından püskürtülen yakıt miktarı, enjeksiyon süresi (sinyal zamanı) ve manifold basıncı ile orantılıdır. Bu nedenle, enjektörlerin her birine uygulanan sinyal zamanı değiştirilerek üretim sırasında meydana gelen farklılıkların dengelenmesi mümkündür. Delphi’nin karakterizasyon kodları, her bir enjektöre ait akış hızının dört farklı basınç değerinde (200, 800, 1200 ve 1600 bar) ölçülmesi ile oluşturulur. Ardından, gerekli yakıt beslemesini elde etmek üzere gerekli sinyal süresi ayarını belirlemek için söz konusu ölçümler bir hedef (ortalama) enjektör performansı ile karşılaştırılır. Bu ayar, 16 haneli C2i veya 20 haneli C3i koduna dönüştürülür.

SATIŞ SONRASI TEKNİSYENİ İÇİN ÖNEMİ

İster yeni, isterse de tamir edilmiş olsun, tüm Delphi Common Rail enjektörler karakterizasyon kodu içeren bir etiket taşımaktadır. Enjektör araca takıldığında ECU’nun bu kodla yeniden programlanması çok önemlidir. Bu, sinyal zamanlarına göre ayarın yapılmasını ve doğru yakıt beslemesinin sağlanmasını temin edecektir. Bu işlemin yapılmaması durumunda ECU, bir önceki enjektörün karakterizasyon özellikleriyle çalışmaya devam edecek ve düşük motor gücü, aşırı duman çıkışı ve artan motor gürültüsü gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

ECU YENİDEN NASIL PROGRAMLANMALIDIR?

Bir Delphi Common Rail enjektörü yenisi ile değiştirmek için teknisyenin, ECU’ya C2i ya da C3i kodları yazma kabiliyetine sahip bir arıza teşhis cihazı kullanması zorunludur. Delphi’nin Diesel Max yazılımını içeren DS100E veya DS150E cihazları, bu hizmeti sunabilen bağımsız ve yetkili servisler için hedeflenen OE onaylı tek araçtır. Bu benzersiz dizel özelliğinin yanı sıra yalın ve kompakt olan cihaz, diğer önemli taşıt elektroniği sistemleri için de eksiksiz bir arıza teşhis olanağı sunmaktadır. Bu cihaz sayesinde teknisyen, arıza kodlarını okuyup silebilmenin yanı sıra gerçek zamanlı verileri de okuyabilmaktedir. Diesel Max yazılımına sahip DS cihazı, Delphi Service Centre – Dizel modülünün bir parçası olarak da temin edilebilir.

KODLAMA ENJEKTÖR ONARIMINI NASIL ETKİLER?

Bir enjektör tamir edildiğinde çalışma özellikleri belirgin ölçüde değişir. Bu nedenle, onarılan enjektörün performansını düzgün bir şekilde yansıtması için enjektöre yeni bir C2i ya da C3i kodunun atanması çok önemlidir. Kod oluşturma karmaşık bir işlem olduğundan, satış sonrası kanalında söz konusu kodları oluşturmak için özel test ekipmanlarıve yazılımlarının kullanılması gerekir. Sadece yetkili Delphi Common Rail servisleri, C2i ve C3i kodlarını doğru bir şekilde oluşturacak ekipmanlara sahiptir. Bu nedenle, Delphi Common Rail enjektörler sadece yetkili servislerde onarılmalı ve onarılan enjektörler sadece yetkili servislerden veya distribütörlerden satın alınmalıdır. Size en yakın Delphi Common Rail enjektör tamiri yetkisine sahip yetkili servisi bulmak için web sitemizde yer alan “Servis Bulma” alanını kullanın: